Η ΡΑΕ προειδοποιεί με ανάκληση αδειών προμήθειας ηλεκτρικής Ενέργειας

 
47 rae 330x1601 Η ΡΑΕ  προειδοποιεί με ανάκληση αδειών προμήθειας ηλεκτρικής Ενέργειας

Ανάκληση αδειών προμήθειας ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ΡΑΕ έστειλε επιστολές σε όλες τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν οφειλές σε ΛΑΓΗΕ  και ΑΔΜΗΕ και τις προειδοποιεί με ανάκληση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εάν δεν καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά μέχρι της 15 Μαΐου.

Η συγκεκριμένη επιστολή αναφέρει τα εξής:
«Σε συνέχεια σχετικών με το θέμα επιστολών που απέστειλαν πρόσφατα, τόσο ο Λειτουργός της Αγοράς όσο και ο Διαχειριστής του Συστήματος, σας επισημαίνουμε, με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, την επιτακτική πλέον ανάγκη άμεσης εξόφλησης των όποιων ληξιπρόθεσμων οφειλών σας και κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών.

Σε αντίθετη περίπτωση, και εφ’ όσον οι ως άνω, εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις σας, δεν έχουν καλυφθεί πλήρως, το αργότερο μέχρι την 15η.05.2012, η ΡΑΕ θα εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων εκτός των διοικητικών προστίμων και αυτού της ανάκλησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Περισσότερες πληροφορίες στο link:www.rae.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.