Σύσταση ειδικής επιτροπής για τη μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα

 
42 dei euro1 330x223 Σύσταση ειδικής επιτροπής για τη μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα

Ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα

Με απόφαση  του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, συστήνεται (άμισθη) Ειδική Επιτροπή για τη μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα.
Η Τράπεζα, που αποτελεί μια πρωτοβουλία  του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της υπογραφής της απόφασης, κ. Χρυσοχοϊδης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η σύσταση  και λειτουργία ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της πιστωτικής στενότητας που αντιμετωπίζουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στη χρηματοδότηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων».

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://government.gov.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.