Επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης

 
75 %CE%91%CE%A0%CE%95 Fot 330%CF%87300 Επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Το ΥΠΕΚΑ σε ανακοίνωσή του παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τον νέο νόμο 4014/11 με τον οποίο επιταχύνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Τον Ιούνιο του 2011, δεσμευτήκαμε ότι το ΥΠΕΚΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα μας και τη δραστική επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Κατά τη διάρκεια των οκτώ μηνών που μεσολάβησαν, έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (Ν. 4014/11), και από τα τέλη του Σεπτέμβρη 2011 έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Με το νέο αυτό νόμο απλοποιούνται και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και μειώνονται οι απαιτούμενοι χρόνοι, χωρίς να υπάρχουν «εκπτώσεις» σε θέματα προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Οκτώ μήνες μετά, έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά δεκάδες επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ευρύ φάσμα διαφορετικών ειδών έργων, όπως: έργα υποδομής, ΑΠΕ, έργα αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών, έργα τουριστικού τομέα, βιομηχανικές μονάδες, κλπ.

Οι χρόνοι υπογραφής των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (μετά την προώθηση των σχετικών σχεδίων από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες) & με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4014/11, έχουν σημαντικά μειωθεί και κυμαίνονται πλέον από 5-20 ημέρες…»

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.