Με απόφαση της ΡΑΕ αυξάνεται το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ

 
47 rae 330x1601 Με απόφαση της ΡΑΕ αυξάνεται το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143,  η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφάσισε  μεσοσταθμική ετήσια αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ για το 2012 σε 5,43 €/MWh από 1,95 που είναι σήμερα.

Με την εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) προβλεπόταν μεγαλύτερες ανατιμήσεις, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί στο λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών, το οποίο «σύμφωνα με τη ΡΑΕ» στο τέλος του 2011 θα διαμορφωθεί στα 194,7 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του ειδικού τέλους ΑΠΕ θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου και οι καταναλωτές θα την καταβάλουν μέσου των λογαριασμών ρεύματος. Το τέλος ΑΠΕ είναι μία από τις πηγές χρηματοδότησης της πράσινης παραγωγής ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.rae.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.