Διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρηματοδοτικού μηχανισμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 
53 ypeka 330x1704 Διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρηματοδοτικού μηχανισμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η ΡΑΕ ενεργώντας ως Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή αποφάσισε την αύξηση του τέλους ΑΠΕ, με στόχο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του μηχανισμού χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από τον ΔΕΣΜΗΕ για το 2012 και την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί κεντρικό στόχο της χώρας για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη νέων τομέων της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος παρέχει σειρά κινήτρων με σημαντικότερο τον χρηματοδοτικό μηχανισμό των εγγυημένων τιμών με ταυτόχρονη προτεραιότητα των ΑΠΕ στην απορρόφηση ενέργειας. Βασικές πηγές εσόδων για τον μηχανισμό είναι ο Λογαριασμός του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ και το 95% των εσόδων από την εμπορία δικαιωμάτων ρύπων, που το 2011 έχουν ξεπεράσει τα 110 εκ. ευρώ.

Η Ελλάδα έχει καταφέρει, μέχρι σήμερα, την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη διάθεσή της στο σύστημα. Η εγκατεστημένη ισχύς σήμερα ξεπερνάει τα 2,4GW. Η βιωσιμότητα του μηχανισμού χρηματοδότησης είναι προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας των εγκατεστημένων μονάδων ΑΠΕ και την ανάπτυξη νέων, χωρίς να γίνεται σε βάρος του δημοσιονομικού ελλείμματος αλλά ούτε και εξ ολοκλήρου σε βάρος των καταναλωτών, που ήδη βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.