Πρόταση του ΣΕΦ για αύξηση επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά με μείωση «ταρίφας» και Τέλους ΑΠΕ

 
17 %CE%94%CE%95%CE%97 %CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1 330x221 Πρόταση του ΣΕΦ για αύξηση επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά με μείωση «ταρίφας» και Τέλους ΑΠΕ

Φωτοβολταϊκά

Μελέτη του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) στις 3 Οκτωβρίου, βρίσκει στρεβλό και άδικο το σημερινό σύστημα υπολογισμού του Τέλους ΑΠΕ, ευνοώντας τις ρυπογόνες μονάδες και αποφέροντας κέρδη στους προμηθευτές σε βάρος των καταναλωτών.

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το Τέλος ΑΠΕ, όπως υπολογίζεται σήμερα είναι:

  1. Το μείγμα τεχνολογιών ΑΠΕ στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο
  2. Τα τιμολόγια ΑΠΕ (ταρίφες) που καθορίζει το ΥΠΕΚΑ για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ, και
  3. Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το κόστος καυσίμου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (όσο μεγαλύτερη η ΟΤΣ και το κόστος καυσίμου, τόσο μικρότερο το Τέλος ΑΠΕ).

Το ερώτημα είναι: Μήπως όμως ακόμη και οι συντηρητικοί εθνικοί στόχοι για το 2020 θέτουν σε κίνδυνο, μέσω του Τέλους ΑΠΕ τη βιωσιμότητα του ΔΕΣΜΗΕ; Μήπως για να αποφευχθεί η “οικονομική κατάρρευση” του ΔΕΣΜΗΕ πρέπει να μειωθούν οι ταρίφες για τα φωτοβολταϊκά;

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά, τόσο ισχυρότερη γίνεται η ενεργειακή ασφάλεια και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Γι’ αυτό το λόγο, ο ΣΕΦ εμμένει στο αίτημά του να αυξηθεί ο εθνικός στόχος για τα φωτοβολταϊκά έως το 2020 μειώνοντας παράλληλα την ταρίφα. Ήδη μια πρόσφατη υπερσυντηρητική μελέτη της ΔΕΗ έχει δείξει ότι τα υφιστάμενα δίκτυα επαρκούν για την άμεση σύνδεση 5.500 MW φωτοβολταϊκών, διαψεύδοντας όσους ισχυρίζονται ότι για την παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων ηλιακής ενέργειας απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές δικτύων.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.helapco.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.