ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ για την προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

 
41 %CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82 power Fot 330x330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ  για την προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Σχετικά με τον έλεγχο των όρων των Συμβάσεων οικιακών και εταιρικών πελατών, καθώς και των Γενικών Όρων Προμήθειας των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), εξέδωσε ανακοίνωση για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των ενεργειακών καταναλωτών, αλλά και για την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς αυτής (άρθρο 5 του ν. 2773/1999 και άρθρα 22, 46-54 του ν. 4001/2011), προχώρησε στον έλεγχο των όρων των Συμβάσεων οικιακών και εταιρικών πελατών, καθώς και των Γενικών Όρων Προμήθειας των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των σχετικών εγγράφων που ζητήθηκαν από τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, ως προς τα ακόλουθα κριτήρια: 

  1. Την τήρηση των διατάξεων του ισχύοντος Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες (ΥΑ 4524/2001) (εφεξής «ισχύων Κώδικας»), του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ.132/2007) και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  2. Την τυχόν ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων ή παραλείψεων, σε σχέση με τις γενικότερες αρχές προστασίας του καταναλωτή που απορρέουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Από την εξέταση των Συμβάσεων και των Γενικών όρων Προμήθειας προέκυψε ότι, σε μεγάλο βαθμό, τα κείμενα αυτά είναι συμβατά με τα παραπάνω κριτήρια. Έχουν εντοπιστεί, ωστόσο, σημεία, κοινά σε πολλούς Προμηθευτές, τα οποία χρήζουν βελτίωσης ή συμπλήρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.rae.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.