Τι είναι ο ΣΕΦ

 
37 logo sef 330x123 Τι είναι ο ΣΕΦ

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Ο ΣΕΦ (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2002 με μέλη τις σημαντικότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισμού, την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ο ΣΕΦ πιέζει για τη γοργή και ουσιαστική ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών, τη θέσπιση των απαραίτητων κινήτρων και την άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα. Ο ΣΕΦ εκπροσωπεί την εγχώρια αγορά σε διεθνείς συναντήσεις και fora, και είναι μέλος της European Photovoltaic Industry Association (EPIA), του Network of National PV Associations (NNPVA) και της European Renewable Energies Federation (EREF).

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΣΕΦ
Στρατηγικός στόχος του ΣΕΦ είναι η ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς που θα περιλαμβάνει τους τομείς της παραγωγής εξοπλισμού, της εμπορίας, εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων και θα ανταποκρίνεται στις ενεργειακές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές προκλήσεις της χώρας.

Η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου σε βάθος χρόνου προϋποθέτει την κατά το δυνατό απαγκίστρωση από άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις (κάτι που είναι απαραίτητο για κάθε τεχνολογία στα αρχικά της βήματα), τη δραστική μείωση του κόστους και την παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού σε τιμές ανταγωνιστικές προς την ενέργεια που παράγεται από συμβατικά καύσιμα (grid parity).

Για να μειωθούν τα κόστη απαιτούνται οικονομίες κλίμακας, δηλαδή μια αυξημένη ζήτηση. Για να διασφαλιστεί αυτή η ζήτηση απαιτείται η συνέχιση των πολιτικών ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών και κυρίως η παροχή μίας ειδικής τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας (feed-in-tariff) όπως και σήμερα προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να βαίνει μειούμενη καθώς κλείνει η ψαλίδα μεταξύ ηλιακής και συμβατικής κιλοβατώρας.

Πρόεδρος του ΣΕΦ είναι ο κ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου (Ενεργειακή Φάριδος)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.helapco.gr

 
This entry was posted in Egiklopedia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.