Νέες ζημίες για την «Ελληνικά Καλώδια»

 

ellinika kalodia Νέες ζημίες για την «Ελληνικά Καλώδια»

Νέες ζημίες για την «Ελληνικά Καλώδια»

Στα 175 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ το πρώτο εξάμηνο του 2014, μειωμένος κατά 3% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2013 (181 εκατ. ευρώ), αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών των βασικών μετάλλων, καθώς οι ποσότητες των πωληθέντων προϊόντων αυξήθηκαν ελαφρώς σε σχέση με το 2013.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 358 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1,4 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε ζημίες 4,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ το 2013.
Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά τουε φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 10,2 εκατ. ευρώ ή 0,345 ευρώ ανά μετοχή.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.