Φωτοβολταϊκή μονάδα παραγωγής ενέργειας για μονάδα αφαλάτωσης

 
1 Πάρκο par megalo parko 330x220 Φωτοβολταϊκή μονάδα παραγωγής ενέργειας για μονάδα αφαλάτωσης

Στην αγορά της Τυνησίας εισέρχεται η Cornegy

Στην αγορά της Τυνησίας εισέρχεται η Cornegy με την κατασκευή του 2ου μεγαλύτερου Φωτοβολταϊκού πάρκου στην χώρα, συνολικής ισχύος 210kWp. H Conergy κέρδισε το διαγωνισμό για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού σταθμού, ο οποίος θα παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για τη μονάδα αφαλάτωσης των υπόγειων υδάτων στην περιοχή Ben Guardane της επαρχίας Medenine, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Το εργοστάσιο αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 2012 από τον πρωθυπουργό της Τυνησίας Hamadi Jebali, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση των Φωτοβολταϊκών γεννητριών της Conergy έχουν ήδη αρχίσει.

Όταν το Φωτοβολταϊκό σύστημα συνδεθεί με το δίκτυο, το Μάρτιο του 2013 όπως αναμένεται, η παραγόμενη ενέργεια θα καλύπτει το 70% των ενεργειακών αναγκών της μονάδας αφαλάτωσης. Η υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού πάρκου δεν βασίζεται στο μοντέλο FIT, αλλά στην ιδιοκατανάλωση. Ο τοπικός παροχέας ύδρευσης και ο φορέας εκμετάλλευσης Sonede θα χρησιμοποιούν το 100% της παραγόμενης ενέργειας για την παροχή 1,8 εκατ. λίτρων πόσιμου νερού κάθε ημέρα στον τοπικό πληθυσμό.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.