Οικονομικά οφέλη από την μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 
89 energia Fot 330x248 Οικονομικά οφέλη από την μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μελέτης, της Prognos AG για τα Οικονομικό οφέλη από την μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η μετάβαση της ενέργειας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κοστίζει χρήματα, αλλά τα οφέλη της Γερμανία θα είναι σημαντικά από την εφαρμογή του, με περισσότερες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και εξοικονόμηση του κόστους της ενέργειας. Αυτό είναι το πόρισμα μιας πρόσφατης μελέτης, της Prognos AG που πραγματοποίησε για λογαριασμό της KfW(Τράπεζα επενδύσεων της Γερμανίας).
“Η μελέτη δείχνει ότι η μετάβαση της ενέργειας στις ανανεώσιμες πηγές δεν είναι μόνο το επιπλέον κόστος, αλλά τα μεγάλα οφέλη από την ανάπτυξη, την αύξηση των θέσεων εργασίας, και την καινοτομία δήλωσε ο Dr. Jörg Zeuner, ο οικονομικός διευθυντής της KfW.
«Το παράδειγμα της ενεργειακής απόδοσης με την ανακαίνιση των κατοικιών δείχνει ότι τα οφέλη-έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα. Μεγάλες επενδύσεις στην προστασία του κλίματος συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση “, δήλωσε ο Zeuner.

Τα προγράμματα της KfW αποτελούν μέρος της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης της Γερμανίας.
Οι υπεύθυνοι της μελέτης έχουν υπολογίσει τη συνολική οικονομική επιβάρυνση που αναμένεται μέχρι το 2050 από την χρηματοδότηση της KfW για την ενεργειακή απόδοση κατασκευή και ανακαίνιση. Τα προγράμματα της KfW αποτελούν βασική συνιστώσα της ενεργειακής πολιτικής της γερμανικής κυβέρνησης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προστασία του κλίματος σε υφιστάμενα κτίρια. Για το 2013 και το 2014, η Γερμανία έχει αυξήσει τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα σε 1,8 δισ. ευρώ.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.