Το 31% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία προήρθε το Σεπτέμβριο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 
110 energiaki klimaka Fot 330x248 Το 31%  της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία προήρθε το Σεπτέμβριο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Tο 3,2% του ισπανικού ηλεκτρικού ρεύματος το Σεπτέμβριο προήλθε από φωτοβολταϊκά και το 1,6% από ηλιακές θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής

Οι Φωτοβολταϊκοί και ηλιοθερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής κάλυψαν το Σεπτέμβριο του 2012 το 4,8% της εθνικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας, όπως δημοσίευσε η Εθνική Επιτροπή Ενέργειας της Ισπανίας (CNE) στη μηνιαία έκθεσή της. Σύμφωνα με την έκθεση, το 3,2% του ισπανικού ηλεκτρικού ρεύματος το Σεπτέμβριο προήλθε από φωτοβολταϊκά και το 1,6% από ηλιακές θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (CSP).

Ωστόσο η παραγωγή ηλιακής ενέργειας μειώθηκε από μήνα σε μήνα. Ενώ οι ισπανικές φωτοβολταϊκές μονάδες τον Ιούλιο παρήγαγαν 932 GWh τον Σεπτέμβριο παρήγαγαν μόνο 674 GWh. Η ηλιακή θερμική παραγωγή έφτασε τον Ιούλιο στις 537 GWh, δύο μήνες αργότερα, έπεσε στα 338 GWh. Συνολικά, το 31% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας προήρθε το Σεπτέμβριο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι η Ισπανία παράγει λιγότερη ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια απ΄ ότι η  Ιταλία, της οποίας η παραγωγή ανήλθε τον Οκτώβριο, στο 6% της συνολικής παραγώμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Στη Γερμανία, το μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φωτοβολταϊκών είναι πολύ μεγαλύτερο: το Μάιο, ξεπέρασε το 10%. Οστόσο λόγω της γεωγραφικής θέσης και κλίματος, η αναλογία μειώνεται απότομα το φθινόπωρο.

Τον Σεπτέμβριο, η Ισπανία κατέβαλε συνολικά 126 εκατ. ευρώ σε τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Για την ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς CSP θα πρέπει να προστεθούν άλλα 34 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η χώρα κατέβαλε το Σεπτέμβριο 377 εκατομμύρια ευρώ για την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.