Οι Φωτοβολταϊκοί και οι ηλιοθερμικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας κάλυψαν τον Αύγουστο του 2012 στην Ισπανία, το 5,1% της εθνικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

 
ηλιοθερμική Lebrija Οι Φωτοβολταϊκοί και οι ηλιοθερμικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας κάλυψαν τον Αύγουστο του 2012 στην Ισπανία,  το 5,1% της εθνικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Ηλιακή θερμοηλεκτρική μονάδα Lebrija της Ισπανίας

Σύμφωνα με μια έκθεση  της ισπανικής Εθνικής Επιτροπής Ενέργειας (CNE), η ισπανική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακές τεχνολογίες, ανήλθε τον Αύγουστο του 2012 στο 5,1%. Τα φωτοβολταϊκά συνέβαλαν κατά 3,9% και οι ηλιακές θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (CSP) κατά 2,2%. Στην Ισπανία το ποσοστό των ηλιοθερμικών σταθμών στο ενεργειακό μείγμα του 2,2% είναι τόσο υψηλό όσο σε καμιά άλλη χώρα στον κόσμο. Συγκεκριμένα  παράχθηκαν 841 GWh ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, και επιπλέον 466 GWh από  CSP.

Η εθνική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο του 2012 ήταν 21,5 TWh. Συνολικά στην Ισπανία, σχεδόν το 30% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της αιολικής ενέργειας με 14% και 7%  της υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2012, τα τιμολόγια και οι  άλλες επιδοτήσεις έφτασαν τα 312 εκατ. ευρώ για τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία και τα 126 εκατ. ευρώ για την τεχνολογία CSP. Το σύνολο πληρωμών για την ηλιακή ενέργεια ανήλθε στον μήνα Αύγουστο σε 438 εκατ. ευρώ.

Αυτά τα οικονομικά μεγέθη  είναι περίπου ίδια  με τις δαπάνες της Ιταλίας για τα φωτοβολταϊκά. Το κόστος των φωτοβολταϊκών και των CSP αντιπροσωπεύει στην Ισπανία λίγο περισσότερο από το ήμισυ των 761 εκατ.  ευρώ, που κατέβαλε η Ισπανία τον Αύγουστο του 2012 για τα τιμολόγια τροφοδότησης και τις λοιπές επιδοτήσεις όλων των τεχνολογιών για την πράσινη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.