Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αξίζουν τον κόπο οικονομικά και κοινωνικά

 
1c prasini energia fot 270x240 Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αξίζουν τον κόπο οικονομικά και κοινωνικά

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια νίκη για την οικονομία και την κοινωνία

Τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την αποφυγή των περιβαλλοντικών ζημιών και τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις, τόνισε στις 11/09/12 ο Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Γερμανίας σε δελτίο τύπου.

Τα κοινωνικά οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μόνο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονται στη Γερμανία σε τουλάχιστον € 21 δισεκατομμύρια ετησίως. Οι δαπάνες στη Γερμανία στο 2011 για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν σχεδόν € 14 δισεκατομμύρια.

Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, θα είναι πολύ χαμηλό και συμφέρον σε όλο τον κόσμο. Αυτό επέρχεται από το γεγονός ότι τα νέα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνονται όλο και φθηνότερα, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα γίνεται όλο και πιο ακριβή, όπως προκύπτει από τις μακροχρόνιες έρευνες του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με διάφορες εταιρείες ερευνών. Επίσης στη μείωση του κόστους θα πρέπει να προστεθούν οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην αποφυγή των αερίων του θερμοκηπίου.

“Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια νίκη για την οικονομία και την κοινωνία, η χρηματοδότησή τους είναι μια επένδυση σε ένα καλύτερο μέλλον με πιο ευνοϊκές μακροπρόθεσμες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος”, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Philipp Vohrer.

Ενώ η χρήση των ορυκτών πηγών ενέργειας συμβαδίζει με την ανεπανόρθωτη καταστροφή των βιοτόπων και γενικότερα του περιβάλλοντος, οι ΑΠΕ φέρνουν καθαρή ενέργεια, αλλά και νέες οικονομικές προοπτικές στις περιφέρειες με τοπική απασχόληση για μικρού και  μεσαίου μεγέθους κατασκευαστές εγκαταστάσεων.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.