Φωτοβολταϊκά στην Ελβετία: Η εγγυημένη τιμή της κιλοβατώρας πέφτει από την 1η Οκτωβρίου και πάλι

 
39 %CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB %CF%80%CE%B1%CE%B6%CE%BB Fot 330%CF%87220 Φωτοβολταϊκά στην Ελβετία: Η εγγυημένη τιμή της κιλοβατώρας πέφτει από την 1η Οκτωβρίου και πάλι

Η πτώση στην ευρωπαϊκή αγορά τιμών των φωτοβολταϊκών στοιχείων οδηγεί σε πτώση των feed-in tariffs

Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Μεταφορών, Ενέργειας και Επικοινωνιών (Βέρνη, Ελβετία) μειώνει τις εγγυημένες τιμές, feed-in tariffs, για τις νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στα 0,26 ευρώ.

Μετά την ετήσια μείωση κατά 8% στις 01/01/2012 και την δεύτερη έκτακτη μείωση στις 01/03/12 της τάξης του 10%, αυτή είναι η τρίτη μείωση κατά το τρέχον έτος. Έτσι, ο μέσος όρος της εγγυημένης τιμής της κιλοβατώρας της ηλιακής ενέργειας για τις νέες εγκαταστάσεις μειώνεται από 0,30 ευρώ/kWh  περίπου στα € 0,26.

Από το 2013, η φωτοβολταϊκές feed-in tariffs μειώνονται αυτόματα επιπλέον κατά 8%. Λόγω των μεγάλων αβεβαιοτήτων των τιμών για φωτοβολταϊκά στοιχεία οι μειώσεις βρίσκονται υπό έντονη εξέλιξη.

Οι προσαρμογές των τιμών από την 1 Οκτώβριου του 2012 δεν ισχύουν για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί, ακόμη και αν το σύστημα μπεί αργότερα σε λειτουργία.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.