Φωτοβολταϊκή έρευνα: Διιπλασιασμός της απόδοσης των ηλιακών κυττάρων με την χρησιμοποίηση μαύρου πυριτίου

 
polysilizium Φωτοβολταϊκή έρευνα: Διιπλασιασμός της απόδοσης των ηλιακών κυττάρων με την χρησιμοποίηση μαύρου πυριτίου

Μαύρο πυριτίο για υψηλές αποδόσεις των φωτοβολταϊκών στοιχείων

Γερμανοί ερευνητές είναι σε θέση να διπλασιάσουν την αποτελεσματικότητα των ηλιακών κυττάρων με την χρήση μαύρου πυρίτιου, δήλωσε η ευρευνητική ομάδα Frauenhofer στην Γερμανία.

Τα σημερινά ηλιακά κύτταρα μπορούν να μετατρέψουν έως και τα τρία τέταρτα της ενέργειας του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν την υπέρυθρη ακτινοβολία (θερμική ακτινοβολία). Ενώ ηλιακά κύτταρα από μαύρο πυριτίο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υπέρυθρο τμήμα του ηλιακού φάσματος και έτσι είναι σε θέση να μετατρέπουν την υπέρυθρη ακτινοβολία εξολοκλήρου σε ενέργεια.
Το μαύρο πυρίτιο  παράγεται με την ακτινοβόληση του συμβατικού πυριτίου με λέιζερ υπό ατμόσφαιρα θείου. Έτσι η επιφάνεια του πυριτίου γίνεται τραχεία, τα επιμέρους άτομα του θείου ενσωματώνονται  στο πλέγμα του πυριτίου και το υλικό μαυρίζει. Αν για τα ηλιακά κύτταρα χρησιμοποιηθεί το μαύρο πυριτίο, η αποτελεσματικότητά τους σχεδόν θα διπλασιαστεί, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν όλο το ηλιακό φάσμα.

H ερευνητική ομάδα είναι ήδη σε θέση να παράγει πρωτότυπα ηλιακά κύτταρα μαύρου πυριτίου, ενώ στο επόμενο στάδιο σκοπεύει να περάσει στη μαζική παραγωγή, αφού η ομάδα σχεδιάζει ένα spin-off: Δημιουργία εταιρείας για την εμπορευσιμότητα του σύστηματος λέιζερ για τους κατασκευαστές ηλιακών κυττάρων. Με το σύστημα λέιζερ οι κατασκευαστές θα είναι σε θέση να παράγουν το μαύρο πυρίτιο στα έτοιμα ηλιακά κύτταρα.

 
This entry was posted in ΠΑΝΕΛ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.