Τα πάνελ της aleo ανθεκτικά στην αμμωνία

 
15 aleo 330x210 Τα πάνελ της aleo ανθεκτικά στην αμμωνία

Aleo solar AG

Τέσσερις τύποι πάνελ της aleo solar AG υποβλήθηκαν επιτυχώς στη δοκιμή αντοχής σε αμμωνία της SGS Société Générale de Surveillance SA. Το πιστοποιητικό του ανεξάρτητου ελβετικού ιδρύματος δοκιμών τεκμηριώνει ότι τα πάνελ της aleo αντέχουν στην επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα σε στάβλους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών: οι αναθυμιάσεις της αμμωνίας δεν προκαλούν απώλειες απόδοσης. Έτσι, τα πάνελ της aleo ενδείκνυνται για εγκατάσταση και σε αγροτικά κτίρια κτηνοτροφικής χρήσης.

Μετά την επιτυχή δοκιμή, τα πολυκρυσταλλικά πάνελ της aleo S_16 και S_18, καθώς και τα μονοκρυσταλλικά πάνελ S_17 και S_19 θεωρούνται ανθεκτικά στην αμμωνία. «Το πιστοποιητικό δεν επιβεβαιώνει μόνο ότι τα πάνελ της aleo είναι ιδανικά για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στον κλάδο της γεωργίας», αναφέρει ο Dr. Jens Sabotke, Διευθυντής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της aleo solar AG. «Αποδεικνύει ταυτόχρονα, όπως και κατά την προγενέστερη δοκιμή αλατονέφωσης, την ανθεκτικότητα των φωτοβολταϊκών μας πάνελ υπό ακραίες συνθήκες. Η άριστη ποιότητα υλικών και επεξεργασίας μας εξασφαλίζει σταθερά υψηλές αποδόσεις ρεύματος σε όλους τους τομείς χρήσης».

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.aleo-solar.gr

 
This entry was posted in ΠΑΝΕΛ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.